item4
m1

Informatie

Contact: coordinator@markantfriesland.nl

bankrekening Markant Friesland
IBAN: NL32RABO0105482420
KvK: 01131685
ANBI: 819411826.

Coördinator: Jacob Bosma, 06-41222899
(
coordinator@markantfriesland.nl)
Voorzitter: Jelle Boerema
Secretaris: Jan Willem Zwart
Penningmeester: Jelle Arjaans
Bestuursleden: Wil van den Berg en Paul Maasbommel

LEADERlogo1

Markant Friesland is tot stand gekomen in samenwerking met Plattelânsprojecten Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân, en de gemeenten in Noordoost Fryslân: Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland.

EuropeesLandbouwfonds
provincie

Noordoost Friesland is een markant gebied; opvallend door het landschap, de geschiedenis en de cultuur. 23 musea van Noordoost Friesland willen u laten genieten van de unieke cultuurhistorische en maatschappelijke identiteit van het gebied. Een gebied dat als een kleurrijke lappendeken het noordoostelijk deel van Friesland bestrijkt: Markant Friesland!

Noordoost Friesland bestaat uit zes gemeenten: Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. In het noorden grenst het gebied aan het Werelderfgoed de Wadden, met de kleigronden en de vele karakteristieke terpen in het landschap. Het terpenlandschap is ontstaan door de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water. Naar het zuiden en oosten vindt men het coulisselandschap van Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Dit gebied is door veenafgravingen ontstaan en wordt getypeerd door houtwallen en elzensingels. In dit gebied liggen veel Staten en Stinsen. In het noordoosten wordt het gebied afgesloten door het Nationaal Park Lauwersmeer. Vroeger had het Lauwersmeer een open verbinding met de Waddenzee. In 1969 is het Lauwersmeer van de zee afgesloten met een dijk. Een bijzonder stuk natuur waar je heerlijk kunt recreëren. In het hele gebied zijn diverse beschermde dorps- en stadsgezichten te vinden. Dokkum is de enige stad in de regio. De stad heeft een dubbele grachtengordel waarbinnen het stratenpatroon nog hetzelfde is als in 1650. Kortom: een uniek stukje Nederland!

kaartMarkantFriesland2018
logomarkantFr3versies