22

DwaandePic

Klik hier voor 3- en 6-daagse
Markant Friesland Tours op de fiets

www.markantfrieslandroute.nl

Activiteitenkalender 2018

Informatie & contact

Kids •

Route •

Musea •

Activiteiten

Nieuws •

Exposities 2018

Wat heeft Bonifatius met Rembrandt te maken? Spraakmakende aanwinsten Museum Dokkum
Datum: t/m 4 november 2018
Locatie: Museum Dokkum.

De aanleiding voor deze expositie is de verweving van het schilderij ‘De prediking van Bonifatius’ door J.J. Collaert, dat omstreeks 1654 geschilderd is. Naast dit topstuk zijn aanwinsten, die zijn geschonken door particulieren, tentoongesteld. Het gaat om aanwinsten uit de periode 2014-2018, die (nog) geen plek hebben gekregen in de vaste opstelling. Spraakmakende objecten hoeven niet altijd mooi of duur te zijn. Het museum verzamelt stukken die een duidelijke binding met Dokkum hebben.

SchilderijDepredikingvanBonifatiusJJCollaert
 


Expositie ‘Ienkennich lânskip - Eenkennig landschap’ in ’t Fiskershúske
Datum: T/m 24 juni
Locatie: museum ’t Fiskershúske in Moddergat

Gedichten en beelden die het Friese landschap tonen, een uitdagend en inspirerend project waarvoor Tresoar dichter Eppie Dam en beeldend kunstenaar Gijs Dragt met elkaar in contact bracht. Hun samenwerking leidt tot een bijzondere dichtbundel met de sprekende titel “ienkennich lânskip”. Het boekwerk laat in 80 pagina’s zien hoe Dam en Dragt het Friese landschap observeren en beleven. De gedichten zijn in het Fries geschreven en voorzien van een vertaling in het Nederlands. Er staan 41 fotobeelden in het boek.


fryslanweb

Museumschatten

twitternewbirdmarkantblauwVolg Markant Friesland (@MarkantFRL) op twitter voor het laatste nieuws.
 


twitternewbirdmarkantblauw1Volg Mark en Ant (@MarkEnAnt) op twitter voor het laatste nieuws.
 


facebookflatlogomarkantLike Markant Friesland
nu op Facebook

Tweede wandeltocht langs ‘wetter’ en door ‘wâlden’
Datum: zaterdag 30 juni
Locatie: De Schierstins te Feanwâlden

Voor de 25 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins aan de Haadstrjitte 1. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn.

De wandelaars kunnen volop genieten van het lommerijke coulissenlandschap in dit gebied, dat geldt uiteraard het meest voor de lange route.Voor de 25 kilometer wordt ook het ‘natte’ gedeelte niet vergeten, nl. De Soestpolder tussen Burgum en het Bergumer Meer. Wie de moeite neemt, kan ook een kort uitstapje via een vlonderbrug naar de uitzichttoren maken of naar de oeverzwaluwenwand. Staatsbosbeheer heeft als beheerder toestemming verleend voor het doortrekken van deze polder voor de wandeltocht.

Westersingel2018300dpi