22

DwaandePic

Klik hier voor 3- en 6-daagse
Markant Friesland Tours op de fiets

www.markantfrieslandroute.nl

Activiteitenkalender 2018

Informatie & contact

Kids •

Route •

Musea •

Activiteiten

Nieuws •

Exposities 2018

Wat heeft Bonifatius met Rembrandt te maken? Spraakmakende aanwinsten Museum Dokkum
Datum: t/m 4 november 2018
Locatie: Museum Dokkum.

De aanleiding voor deze expositie is de verweving van het schilderij ‘De prediking van Bonifatius’ door J.J. Collaert, dat omstreeks 1654 geschilderd is. Naast dit topstuk zijn aanwinsten, die zijn geschonken door particulieren, tentoongesteld. Het gaat om aanwinsten uit de periode 2014-2018, die (nog) geen plek hebben gekregen in de vaste opstelling. Spraakmakende objecten hoeven niet altijd mooi of duur te zijn. Het museum verzamelt stukken die een duidelijke binding met Dokkum hebben.

SchilderijDepredikingvanBonifatiusJJCollaert
 


Tentoonstelling ‘Boten bij de vis’
Datum: t/m 5 mei 2018
Locatie: museum ’t Fiskershúske in Moddergat

De meeste Friezen stammen niet af van rijke boeren en de adel, maar van arme landarbeiders, vissers en schippers. Afhankelijk van het seizoen en de visstand werd op de Zuiderzee op verschillende soorten vis gevist. Dat vergde veel van een schip; het moest niet alleen snel en goed kunnen zeilen, maar ook voldoende plaats bieden om de gevangen vis vers op te slaan. Bovendien moest een schip veilig en sterk zijn voor de grillige Zuider- , Noord- en, in het geval van de schepen van Moddergat, Waddenzee. In de tentoonstelling Boten bij de vis maak je kennis met de vissers, hun schepen en de werven waar zij werden gebouwd. De bijdrage van ’t Fiskershúske is het verhaal over het reddingstation in Moddergat (1878-1942), ondersteund met een model van de reddingsloep L.A. Buma.

expotfiskershuske


Wat foarôf gie’, over afkomst en identiteit, van Sjoukje Iedema (schilderijen) en Linus Harms (foto’s), LF2018-project
Datum: t/m zo. 22 april 2018
Locatie: De Schierstins, Feanwâlden

De meeste Friezen stammen niet af van rijke boeren en de adel, maar van arme landarbeiders, vissers en schippers.

Met de kunstexpositie ‘Wat foarôf gie’ brengen fotograaf Linus Harms en beeldend kunstenaar Sjoukje Iedema een ode aan zwoegende generaties uit het verleden.

HarmsLinus1
 


Museumschatten

twitternewbirdmarkantblauwVolg Markant Friesland (@MarkantFRL) op twitter voor het laatste nieuws.
 


twitternewbirdmarkantblauw1Volg Mark en Ant (@MarkEnAnt) op twitter voor het laatste nieuws.
 


facebookflatlogomarkantLike Markant Friesland
nu op Facebook

Lezing over berechting collaborateurs in Fryslân
Datum: donderdag 3 mei20.000 uur
Locatie: De Schierstins te Feanwâlden

Na de Tweede Wereldoorlog waren er de Bijzondere Gerechtshoven voor landverraders. Mr. Michiel Severein geeft hierover een lezing op donderdag 3 mei in de Schierstins te Feanwâlden.

Severein zal tijdens de lezing ook nader ingaan op de situatie in Noordoost Fryslân. Bovendien laat hij enige foto’s zien. Uiteraard mogen aanwezigen ook vragen stellen aan de heer Severein.

Oorlogbewakingcollaborateur2
Foto: Streekarchief Noordoost Friesland/L. de Jong